Dåp og navnedag

Dåp eller navnedag? (Morro blir det, uansett!)

Harriet Backer. Barnedåp. Public domain

 

Navnedag eller dåp     

 

I dag har du fått deg et navn du kan ha

hele livet så alle kan vite,

hva de skal si når du gjemmer deg bort,

eller når de kjenner deg, lite.

 

Et navn bør man ha i vennenes flokk,

i skolen og i barnehagen,

for har du det ikke går noen amok,

og det blir et mas, hele dagen.

 

Man kan ikke vite bestandig så lett,

om navnet, vil passe til ungen.

Men etter en tid, så føles det rett.

Det spretter så lett over tungen.

 

I dag har du fått deg et navn som er ditt,

men du, må gi mening til navnet,

slik at det kan vise seg litt om litt,

ditt navn vil man elske, og savne.

 

                                *

 

 

Kristen dåp.

 

Du vart døypt, med ord og vatn,

og du fekk eit namn på kjøpet.

Dei som bar deg heitte fadrar.

Prest er den som kan å døype.

 

Presten jobbar i ei kyrkje,

der kan alle Jesus tilbe.

Han baud om at alle ungar,

skulle koma til hans gilde.

 

No har du blitt ein av mange,

i hans store flokk i verda.

Kyrkjelyden tok imot deg,

ynskjer deg alt godt på ferda.

 

Soleis gjekk det til i dåpen,

du var midtpunktet på festen.

Du vart ein av Jesu vener.

Og så fekk du namn, forresten.

 

                       *