Utdanninga er slutt

Theodor Kittelse. Soria Moria slott

 

Skolen er slutt

 

Skolen er slutt, en fase er over.

For mange en lykkelig dag.

Vi ønsker at fremtiden gir det den låver,

med lønn, og med trivsel og fag.

 

Du velger din vei, ut fra lyst og kløkt.

Og leser ditt fag, og består.

For kunnskap er ilden som ikke blir slokt,

men vokser ved bruk, år for år.

 

En stasjon på reisen. Veska er med.

Du føler deg klok, og solid.

Men viktigst av alt er å by på seg selv,

din humor og varme, din flid.

 

                            *

Ferdig lærling

 

Ei læretid er omme, no har du fått ditt brev.

Eit synleg, handfast merke på langt og flittig strev.

Du har to sterke hender, du har di handverkssjel.

Du valde handas gjerning, og tok den gode del.

 

Din praksisevne fekk du ved prøving dag for dag.

Du veit at hand og hjerne skal skape alt i lag.

Slik vart vår kunnskap bore, ja, i frå oldtid flaug

ein hær av visdomsfuglar, frå visdoms gamle laug.

 

Det er så stor ei gjerning, å gå i desse far,

bera arven vidare med all den kraft du har.

God gjerning, og god lykke vi ønskjer deg i dag!

Vi ber om at vi framleis, kan vera i ditt lag.

 

 

                            *