Desember

Carl Larson. Julaftonen.

 

Når dagen er komen, så ljomar det jul,

og nissar og englar trivst supert i lag.

Vi pyntar med ungar, med mor og med flagg,

og far er litt indisponibel, i skjul.

 

Og gåvene flerres, så papir og band

snart fyller stova, du verden sånn glede.

Tenk kor ein fagnad pengar kan spreie,

med brystløft til mormor og botox til Ann.

 

Og jula den stavrar seg ustøtt mot land.

Nyåret ventar! Det gamle ligg nede!

Han far har kjøpt bomber, granatar og brann!

 

Og så vert det filming. Alle må kvede!

Skål for det nye! Hipp - hurra alle mann!

Ja, gleda er tradisjonsrikt, til stede!