Februar

Harald Sohlberg. Public domain

 

 

Vår vinter er eit funn for spesielle,

som sig i kø langs overfylte skitrokk.

Med pølse ifrå termosar med skrulokk,

dei deler plass med andre kriminelle.

 

Nei, hørt sånn tull! No går eg her å gnelle!

Eg traska mang ei mil på ski som gutpjokk.

Og aldri om eg reddast for litt snøfokk.

Det er dei gamle menners vis å smelle.

 

Men bjørnen er eit underleg tilfelle,

han tar til vet og søv, det eine rette.

Ja, fleire skulle nok ha tatt til vettet.

 

Eg kan eitt pluss om februar fortelje;

at den er kort! Og vetteren skal lette,

når bjørnen snur i hiet under fjellet!