November

November - 1643 - Joachim Von Sandrart. STAATSGALERIE, SCHLEISSHEIM

 

 

Ein står ved skilje mellom liv og daude.

Min kropp bryt opp, går inn i spegelrama.

Biletet stivnar, eit apollinsk drama.

Eit tukta andlet, augo stirar aude.

 

Kva kraft må temje kjærleiken den raude?

Som redd for livet har vårt år handsama,

til ein kalender - Er det ryktets Fama?

Må livet tuktast? Kontroll gå til haudet?

 

Eg går i hi, men vaknar for å raute,

når jula kjem! Blant andre nissemenner.

Dei vaknar då, og alle mann blir blaute.

 

Å, Dionysos, kvifor vert alt aude?

No tennas lys for glømde helgensjeler.

Eg ser novembers andlet i den rama!