Juni

 

Nils Aas. Juni

 

 

Så er du her vår kjære ven, vår sommar.

Om juni er eksamenstid for mange,

så blir det litt for dumt å slå seg vrange,

når parken fylles opp av herlegdommar. 

 

Vi gamle bør nok gløyme livsvisdommar,

men minner har vi, om den gode ange,

om åkrane som føltes milelange.

Om livet som av junikvelden flommar.

 

Den gode tid, Sankt Hans, med klangrikdommar,

eit orkester som overgår alt anna.

For det, ha takk min skapar og min dommar!

 

Men mest ha takk for håpet livet rommar!

Vi fraus oss gjennom vinteren forbanna,

og møtte juni fromt, som heilagdommar.

Edvard Munch. Public domain

Edvard Munch. Public domain